Informacija apie duomenų apsaugą

AS Baltem Vilniaus filialas (toliau – BVF), kurios adresas Ukrainiečių g.2, LT-13278 Vilnius, veiks kaip jūsų pateiktų duomenų valdytoja ir tvarkys tokius asmens duomenis vykdydama bei administruodama jūsų užklausas. Tokie duomenys bus panaikinti apdorojus arba įvykdžius jūsų užklausas, nebent privalome saugoti juos ilgiau, jei egzistuoja bet kokia su jais susijusi prievolė.

 Jūsų duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims arba gavėjams kitose valstybėse, nebent tokių veiksmų reikėtų atsakant į jūsų užklausas. Jei tokie veiksmai bus vykdomi, BVF imsis reikiamų priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų.

 Šioje formoje prašoma tik informacijos, būtinos jūsų užklausoms vykdyti ir tvarkyti, tad jei įvesite ne visus prašomus duomenis, BVF negalės garantuoti, kad mūsų teikiama informacija bus tinkama ir išsami.

 Be to, BFV informuoja apie jūsų turimas teises susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, riboti jų tvarkymą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu ir teisę į jų perkeliamumą. Šiomis teisėmis galite pasinaudoti išsiųsdami rašytinį prašymą el. pašto adresu baltem@baltem.lt arba adresu AS Baltem Vilniaus filialas, Ukrainiečių g.2, LT-13278 Vilnius. Abiem atvejais prie prašymo pridėkite savo asmens kortelės ar panašaus asmens tapatybės dokumento kopiją.

 Be to, jei manote, kad tai būtina, galite pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos agentūrai, ypač jei manote, kad BVF netinkamai gina jūsų teises.

Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti mūsų <privatumo politikoje >

Susisiekite su mumis
Paskambink mums Klauskite pasiūlymo
Kontaktinė forma
Parašykite mums
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Deutz-fahr
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Kontaktinė forma
Mašinos nuoma
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Deutz-fahr
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.
Naujienlaiškis
Užsisakykite AS Baltem Vilniaus filialas naujienlaiškįir gaukite naujausią informaciją apie pasiūlymus ir akcijas.
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Deutz-fahr
Dėkojame, kad užsisakėte naujienlaiškį
Kontaktinė forma
Parašykite mums
Informacija apie duomenų apsaugą Daugiau
Deutz-fahr
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta.